Badanie pacjenta przed zabiegiem jest niezbędne dla określenia wszelkich czynników, które mogą stanowić dla niego ryzyko podczas zabiegu, jak również tych, które mogą wpłynąć na zdolność organizmu do gojenia. Dlatego w trakcie takiej oceny należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z poniższych czynników ryzyka oraz innych problemów zdrowotnych, które mogą stwarzać ryzyko dla danego pacjenta.

Wszczepienie implantów stomatologicznych jest zabiegiem chirurgicznym, któremu towarzyszą ogólne zagrożenia charakterystyczne dla tego typu zabiegów. Należy do nich zakażenie, potencjalne uszkodzenie tkanki nerwowej i nadmierne krwawienie w trakcie lub po zabiegu.

Implanty stomatologicznie nie są przeznaczone do stosowania u osób, u których:

Po wszczepieniu implantu stomatologicznego istnieje niewielkie ryzyko, że może on wypaść. Pewne czynniki mogą zakłócać proces gojenia i trwałość wszczepu; należą do nich:

W przypadku ich występowania implant może wypaść lub może zaistnieć konieczność jego usunięcia w powtórnym zabiegu. Należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z tych czynników oraz wszelkich innych problemów zdrowotnych.

Możliwość natychmiastowego wszczepienia implantu i odbudowy na nim korony/mostu zależy od wielu czynników, jak: obecność i jakość kości, wywiad stomatologiczny, położenie implantu oraz dostępność ostatecznej odbudowy. Lekarz przedstawi wyczerpująco możliwe scenariusze w trakcie konsultacji przed zabiegiem.

Leczenie implantologiczne nie jest wskazane u dzieci do czasu zakończeniu rozwoju kości żuchwy.

W celu uzyskania informacji, jakie implanty stomatologiczne są najlepsze w danym przypadku, należy zasięgnąć porady lekarza stomatologa.