001-przed-zabiegiem-stomatologicznym

Należy poprosić kogoś o odebranie z zabiegu i opiekę (także nad dziećmi) przez resztę dnia.